OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTIYA ÇAĞRI DUYURUSU

TRAC ADANA ŞUBESİ SAYIN ÜYELERİNE DUYURULUR

TRAC Adana Şubemizin 16. olağan genel kurul toplantısının dernek merkezinin bulunduğu Sinanpaşa Mah. Hacı Sabancı Bulvarı Yüreğir belediyesi Millet Bahçesi içi Sivil Toplum Merkezi adresinde 20/07/2024 tarihinde, saat:09:00'da salt çoğunlukla, salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 27/07/2024 tarihinde aynı saat ve yerde aşağıdaki gündemle yapılmasına ve yapılacak genel kurul toplantısına ilişkin tarih, yer, saat ve gündem bilgilerinin şube web sitesi, WhatsApp üye mesaj grubu yoluyla üyelere duyurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 Gündem:

1) Katılan üyelerce hazirun listesinin imzalanması

2) Başkanın açılış konuşması

3) Divan heyetinin seçilmesi ve istiklal marşının okunması

4) Faaliyet Raporlarının Okunması ve ibrası

5) Denetim Kurulu raporunun okunması ve ibrası

6) Yönetim, Denetim ve Genel Merkez delegelerinin seçimi

7) Dilek ve Temennilerin Görüşülmesi

8) Kapanış

 

TRAC ADANA
YÖNETİM KURULU