ŞUBE TARİHÇESİ

Adana ilinde sivil telsiz haberleşmesine ait çalışmalar telsiz kanunun yürürlüğe girmesinden hemen sonra başlamış olup, diğer illerde olduğu gibi telsiz haberleşmesine ve elektronik alanında çalışmalara gönül vermiş kişilerin geri planda yaptıkları çalışmaları daha rahat bir ortama taşıma kararı ile başlamıştır.

Bir grup Adana’lı aynı çatı altında toplanarak, yaptıkları ve yapacakları çalışmalarını birbirleriyle paylaşmak ve bilgi alış verişinde bulunarak daha ileriye taşımak arzusu ile çalışmalarına hız vermiştir. İlk toplantılarını 03.11.1989 tarihinde TA5L Mehmet Kutman ARMAN ( silent key ) Başkanlığında ve TA5E Zafer İNAN, TA5C Mehmet Can VEZİROĞLU’ nun üyelik kayıtları ile yapmıştır. Bu toplantıda ileri bir tarihte toplanarak yönetim kurulu ve diğer organların oluşturulması kararı alınmıştır. İlerleyen günlerde toplantı yapılacak çoğunluk sağlanamadığından çalışmalar üç buçuk ay kadar gecikmiş, bu arada dernek çalışmalarında bulunabilecek, elektronik ve telsiz haberleşmesine hevesli katılımcılarda gruba katılmıştır.

Takvimler 27.02.1990 günü gösterdiğinde Adana TRAC Şubesi ilk genel kurulunu yapma imkanı bularak, ilk Yönetim Kurulunu ve diğer organlarını seçerek çalışmalarına başlamıştır.