ERTELENEN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTIYA ÇAĞRI DUYURUSU

TRAC ADANA ŞUBESİ SAYIN ÜYELERİNE DUYURULUR

TRAC Adana Şubemizin 15. olağan genel kurul toplantısının dernek merkezinin bulunduğu Cemalpaşa Mah. Fuzuli Cad. Galeria iş merkezi No:48 Açina Gondol cafe adresinde 20/03/2021 tarihinde, saat:15:00'da salt çoğunlukla, salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 27/03/2021 tarihinde aynı saat ve yerde aşağıdaki gündemle yapılmasına ve yapılacak genel kurul toplantısına ilişkin tarih, yer, saat ve gündem bilgilerinin mail, sms ve web sitesi yoluyla üyelere duyurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Oluşan Pandemi Covit-19 sebebiyle Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu kararı gereği maskesiz katılım yasaktır. Ayrıca tüm katılımcıların sosyal mesafe kuralına uymaları zorunludur. Toplantı günü alınan tedbirlere uyukup uyulmadığı İlçe Kaymakamlıkları ve İlçe Emniyet Müdürlükleri tarafından görevlendirilen memurlar tarafından denetlenecektir.

 

Gündem:

1) Katılan üyelerce hazırun listesinin imzalanması

2) Başkanın açılış konuşması

3) Divan heyetinin seçilmesi ve istiklal marşının okunması

4) Faaliyet Raporlarının Okunması ve ibrası

5) Denetim Kurulu raporunun okunması ve ibrası

6) Yönetim, Denetim ve Genel Merkez delegelerinin seçimi

7) Dilek ve Temennilerin Görüşülmesi

8) Kapanış

 

TRAC ADANA
YÖNETİM KURULU