TRAC Adana Şube Yönetim Kurulu’nun 28.12.2022 tarihinde yapmış olduğu yönetim kurulu toplantısında 2022/007 sayılı kararıyla, 2023 yılı itibarıyla Genel Merkez Yönetim Kurulunun belirlemiş olduğu yıllık 55.TL ( ELLİBEŞ) TL üye aidatı haricinde her üyeden aylık 50.TL (ELLİ) TL. Ek bütçe katkı payı toplanması görüşülmüş ve karara bağlanmıştır.

Karar açıklaması

Son zamanlarda ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle şube işletim giderlerinin ( BTK röle frekans tahsis bedeli, Şubemize ait röle, telsiz ve diğer cihazların bakım ve onarım giderleri, Acil Durum ve Afet Haberleşmesi TAMP tatbikat ve görevlendirmeleri giderleri, araçların yakıt masrafları ve sarf malzeme bedelleri vs. ) Üyelerimizinde görüşü alınarak, tüzüğümüz gereği, üyelerden aylık olarak Ocak 2023 den başlamak üzere Ek Bütçe katkı payı adıyla 50.TL (ELLİ) Türk Lirası toplanarak, ek bütçe oluşturulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

Tüm üyelerimize saygıyla duyurulur.

TRAC ADANA ŞUBE YÖNETİM KURULU