TRAC TÜRKİYE RADYO AMATÖRLERİ CEMİYETİ HAKKINDA

TRAC - Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti 1962 yılında ülkemizde kurulan ikinci amatör radyo derneğidir. TRAC 1965 yılında Uluslararası Amatör Telsizciler Birliğine (IARU) ilk kez üye olmuştur. Böylelikle ülkemiz uluslararası platformda temsil edilmeye düzenlemeler ve çalışmalarda söz sahibi olmuştur. 1983 yılında Milli Güvenlik Konseyi tarafından gerçekleştirilen yasa değişikliğinde fiili amatör telsizciliğin önü tümüyle açılmıştır. Yasa değişikliğinin en büyük nedeni “Amatör Telsizciliğin afetlerdeki önemli rolü” olmuştur. Sivil Savunma ’ya ilk işbirliği önerisi 1986 yılında yapılmıştır. 1990 yılında acil durumlara hazırlık konusunun kamu yönetiminin gündemine yoğun şekilde girmesi sonucunda işbirliği önerisinin tekrarı hususunda uygun bir ortam oluşmuş, tekrarlanan girişim bu kez sonuç vermiştir. 1990 yılı Haziran ayında yapılan bir Sivil Savunma tatbikatına katılımla başlamıştır.

1991 yılının başında gerçekleşen Birinci Körfez Savaşında Sivil Savunma ‘ya “İkaz Alarm Haberleşmesi” konusunda sağlanan saha desteği, TRAC tarafından verilen ilk “gerçek olay” hizmeti olup, Cemiyetin Bakanlar Kurulunca “kamu yararına çalışan dernek” statüsüne layık görülmesi sonucunu doğurmuştur. TRAC, ülkemizde afetler ve acil durumlar konusunda hizmet veren ilk gönüllü kuruluştur. Sivil Savunma Yasasının gönüllülerin katılımını öngören 11. Maddesinin çalıştırılması konusunda bu şekilde bir öncülük yapılmıştır.

- 1991 Tiflis Depremi, 1992 Erzincan Depremi, 1995 Dinar Depremi, 1998 Batı Karadeniz Sel Felaketi ile Adana - Ceyhan depremi ve 1999 Körfez ile Düzce-Kaynaşlı depremleri bu anlamda öne çıkan hizmet örnekleridir. Hizmetlerle ilgili referanslar ayrı bir bölümde yer almaktadır.

- 1998 yılında ise AKUT ile kurumsal işbirliği süreci başlatılmıştır.

- 1993 yılında Sivil Savunma ile imzalanan protokol, kamu ile kurumsal işbirliği tesisi konusundaki ilk adımdır. 2000 yılında Başbakanlık, Türk Kızılay’ı, bazı 112 ve itfaiye birimleriyle başlatılan protokole dayalı işbirliği, sürecin ikinci aşamasıdır. Daha sonra da İTÜ, Dokuz Eylül Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bakanlığı ve Kandilli Rasathanesi ile kurumsal işbirliği dönemi aşamasına girilmiştir. Bu kurumsal işbirliği sürecinin bir yansıması, MGK Genel Sekreterliği tarafından 2005 yılında başlatılan afet ve acil durum konulu tatbikatlarda telsiz haberleşmesinin üstlenilmesi şeklinde tezahür etmiştir. Başbakanlık ve Sivil Savunma ile imzalanmış olan protokoller, 5902 sayılı yasanın yürürlük kazanmasından itibaren yasanın ilgili hükmü gereği AFAD’a kendiliğinden devrolmuştur.

-1999 yılında, 1988 yılında 88/12777 sayılı Yönetmelik ile mevzuata girmekle birlikte fiili uygulama bulmayan “Haberleşme Hizmet Grubu” mekanizmasının İstanbul’da 1999 depremlerinden önce işlerlik kazanmasına öncülük yapılmıştır.  Haberleşme sektörünün ana aktörleriyle afetlere hazırlık konusunda “Haberleşme Hizmet Grubu” ekseninde İstanbul’da bu başlayan işbirliği 2015 yılında yeni bir aşamaya girmiş ve ülke çapına yayılmıştır.

Haberleşme Hizmet Grubu, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Belgesinde yer alan 28 Hizmet Grubunun “öncelikli” olarak nitelenenidir. TRAC, 2015 yılında Ulusal Düzey Haberleşme Hizmet Grubuna “Destek Çözüm Ortağı” sıfatıyla atanmıştır.

 “TÜRKİYE” adı 2013 yılında İçişleri Bakanlığı izni ile tekrar kazanılmış, böylece “ulusal dernek” statüsüne uygun ve kuruluş dönemimizin simgesi olan ilk isme geri dönülmüştür.
Amatör Telsizciliğin “sportif” boyutu sayılan uluslararası yarışmalarda bazı dünya birincilikleri elde edilmiş, ulusal bir yarışma düzenlenmiştir. Şubelerimiz bulundukları yöreyi ve ülkemizi tanıtıcı haberleşme etkinlikleri düzenlemektedirler.

 - TRAC halen ülke çapında 54 Şube ve 28 Temsilcilik ekseninde örgütlenmiş bulunmaktadır. Şubelerimizin tümü bir veya birden çok röle, bazıları HF (kısa dalga) istasyonu ve/veya Seyyar Haberleşme Aracına sahiptir. Bununla birlikte, Kandilli Rasathanesi ile imzalanmış işbirliği protokolü çerçevesinde, öncelikle deprem rasatlarının otomatik ve kesintisiz (internet ve telefondan bağımsız olarak, afet koşullarında bile ulaştırılacak şekilde) dağıtımını amaçlayan ve Amatör Telsizciliğin özgün ürünü olan “APRS” yöntemiyle çalışan bir ağ kurulup çalıştırılmıştır. Halen 60’dan fazla vilayeti kapsayan, çevremizdeki 8 ülkeye ulaşan ve sistematik şekilde geliştirilen bu ağdan gelecekte tsunami uyarıları da dağıtılacaktır.

 - Gönüllü katılımla yapılan bu toplum hizmetlerinin sürdürülebilirliği ve bu hizmetlerle elde edilmiş bulunan uzmanlığın geliştirilmesi, gönüllü katılımın gelişmesine koşuttur.

 - Haberleşme ve elektroniğe meraklı olan, araştırmacı ve paylaşımcı ruha sahip, ayrıca topluma hizmet vermeyi önemseyen her bilinçli kişinin camiamıza katılımı bu nedenle çok önemlidir.

 - Bu niteliklere sahip herkesi aramızda görmekten büyük kıvanç duyacağız.

-  Ayrıca devletten bağımsız bir bütçeyle sadece üyelerinin aidat ve bağışlarıyla çalışmalarını yürüten TRAC, gelişebilmek için bağrından çıkıp geldiği Türk Milletinin değerli destekleri ve yardımlarıyla daha da gelişerek mutlu güzel günler de elektronik haberleşme konusunda kişisel gelişim için bir çatı olarak hizmet vermeye devam ederken, acil afet zamanlarında (TAMP) Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamındaki görevi gereği Ulusal ve Yerel Düzey Haberleşme Hizmet Grubuna “Destek Çözüm Ortağı” sıfatıyla gönüllü olarak Türk Milletine hizmet verecektir.

TRAC Adana Şubesi